İnsan Odaklı Yaklaşımımız

Fırsat eşitliğine dayalı, farklılıklara ve etik değerlere saygılı, gelişimi destekleyen İnsan Kaynakları anlayışımızla çalışan memnuniyetine odaklı bir çalışma ortamı sunuyor; geleceğe güvenle bakan çalışanlarımızın yarattığı sinerjiyle Hayat’ı dünyaya taşıyoruz.

İnsan Odaklı Yaklaşımımız

Beş kıtada ve 100'den fazla ülkedeki başarımızın teminatı dinamik, yeniliklere ve gelişime açık insan kaynağımız.

HAYATHOLDİNG

olarak, sürdürülebilir bir gelecek için tüm insanlığın yaşamını nitelikli sürdürdüğü, imkânlardan eşit şekilde yararlanabildiği bir dünyayı el birliğiyle oluşturmanın gerekliliğine inanıyor ve globalleşme yolculuğumuzun merkezine “insan”ı alıyoruz. İnsanodaklı bu yaklaşım, İnsan Kaynakları politikamızın da temelini oluşturuyor.

Başarının mutlu çalışanlarla mümkün olabileceği gerçeğinden hareketle, çalışanlarımızın deneyimini iyileştirmeyi temel önceliklerimizden biri görüyoruz. Grup içerisinde bireylerin kendini açık fikirlilikle ifade edebildiği paylaşımcı bir iletişim kültürünü, gelişimi ve sosyal yapıları destekliyor; sunduğumuz çalışma ortamını adalet, dürüstlük, insana saygı ve aidiyet değerlerimizle güçlendiriyoruz.

17751

Toplam çalışan sayısı

8028 / 9723

Yurt içi/Yurt dışı çalışan sayısı

211.435

Eğitime ayrılan saat