SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Nesiller boyu fayda sağlama vizyonuyla çıktığımız yolda emin adımlarla ilerlerken, mavi ve yeşil gezegenimizin renklerini korumak için “HAYAT’a iyi bakarız!” diyoruz.

Gezegen

Tüm değer üretimimizi insan ve doğanın uyumuna örnek oluşturacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Kendimizi gezegenimizin tüm kaynaklarının ve insanlığın tamamının bir unsuru olarak görüyor, sürdürülebilir gelecek mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğumuzu kabul ediyoruz.

Enerji ve İklim Yönetimi

Operasyonlarımızın verimliliğini artırarak, sera gazı emisyonlarımızı ve birim üretim başına kullandığımız enerjiyi azaltan projeler yürütüyoruz. Faaliyetlerimizin iklim değişikliği üzerinde oluşturduğu doğrudan ve dolaylı etkileri gözlemleyebilmek ve gerekli geliştirmeleri yapabilmek amacıyla karbon ayak izimizi hesaplıyoruz. Üretim tesislerimizde yürüttüğümüz atık ısıyı geri kazanma, yenilenebilir enerji üretimi ve trijenerasyon projelerimizle yüksek enerji verimliliği sağlıyoruz.

Global üretim tesislerinde ortalama %80 enerji verimliliği (Hayat)

45,9 milyon kwh enerji tasarrufu (Kastamonu Entegre)

Biyokütle enerji santralleri ile yıllık 400.000 ton karbon emisyonunu önleme (Kastamonu Entegre)

Su Yönetimi

Dünyanın en kıt kaynaklarından birinin su olduğundan hareketle, üretim süreçlerimizde kullanılan su miktarını en aza indirmek ve suyu kalite standartlarımıza uygun olarak yeniden kullanmak için özel mühendislik çözümlerini hayata geçiriyor ve su tüketimimizi istikrarlı bir şekilde azaltıyoruz. Bu alandaki performansımızı takip edebilmek için su tüketimimizi düzenli olarak hesaplıyoruz.

Yeraltı su kullanımında %50’den fazla tasarruf (Hayat)

Yıllık yaklaşık 5.000 kişinin su tüketimine denk gelen atık su geri kazanımı (Kastamonu Entegre)

Atık Yönetimi

Döngüsel ekonomiyi destekleyen atık yönetimi yaklaşımımız sayesinde katı atıkların kaynağında azaltılmasını, ayrılmasını, mevzuatlara uygun şekilde bertaraf edilmesini ve mümkün olduğunca geri kazanılmasını sağlıyoruz. Tüm üretim tesislerimizde bulunan kimyasal ve biyolojik arıtma tesislerimiz yoluyla da atık suları mevzuata uygun şekilde arıtarak deşarj ediyoruz.

Non-woven ve esnek ambalaj atıklarından %100 geri kazanım (Hayat)

Düşük emisyonlu yakıt kullanımı sayesinde sıfır deniz kirliliği (Fiber Denizcilik)