SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Nesiller boyu fayda sağlama vizyonuyla çıktığımız yolda emin adımlarla ilerlerken, mavi ve yeşil gezegenimizin renklerini korumak için “HAYAT’a iyi bakarız!” diyoruz.

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Tüm sürdürülebilirlik çalışmalarımızı geniş tabanlı bir Sürdürülebilirlik Komitesi ile yönetiyoruz. Komitemizin analizleri sonucunda aldığı kararları, açıkladığı hedef ve taahhütleri en üst düzeyden başlayarak tüm çalışanlarımız başta olmak üzere paydaşlarımızla paylaşıyoruz.

Ekonomik Performans

Türkiye ve yurtdışında yatırımları artırıyoruz. Tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz, böylece mali ve operasyonel başarılarımızın devamlılığını sağlamayı ve büyümeyi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede, satış ve pazarlama alanlarında yerel istihdamı destekliyor, tesis yatırımlarıyla birlikte ekonomik gelişime katkı sağlıyoruz ve markalarımız için kalıcı başarılar elde edecek faaliyetlere odaklanarak ekonomik kalkınmaya değer katıyoruz.

Ürün Kalitesi ve Güvenliği

İlk günden itibaren yüksek kalite ve yenilik odaklı bir yaklaşım, Türkiye kökenli markalarımızı 100'den fazla ülkede milyarlarca eve ulaştırmamıza yardımcı oldu. Herkesin yüksek kaliteli ve güvenli ürünlere erişim hakkına inanıyoruz, bu nedenle faaliyet gösterdiğimiz her ülkedeki tüketicilere aynı kaliteyi sunuyoruz. Kalite vizyonumuzun temeli, müşteri ve tüketici beklentilerine uygun olarak, sürdürülebilir maliyetler çerçevesinde tüm pazarlarda tercih edilen yüksek kaliteli ürünlerin ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamaktır. Aynı zamanda, verimliliği artırmak, kayıpları en aza indirmek ve çevresel etkimizi azaltmak için sürekli olarak çalışıyor, üretim ve hizmet süreçlerini ile ürünleri geliştirmek için sistemler geliştiriyoruz.

Verimlilik

Hammadde seçiminden ambalajlamaya, üretim teknolojilerine kadar işlemlerimizin temeli, tüm süreçlerde verimliliği artıracak sistemleri entegre ettiğimiz verimliliktir. Hammaddeler, enerji ve su gibi sınırlı kaynakları daha verimli bir şekilde kullanarak daha az girdi ile değer yaratma, atıkları azaltma ve geri dönüşüm yapma anlayışımızın temelini oluşturuyor.

İş Etiği ve Uyum

Tüm faaliyetlerde dürüstlük, adalet, hakça davranış ve haklara saygıyı temel prensipler olarak kabul ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde yerel yasalara uyum sağlarken, iş kültürümüz insanlara, çevreye, topluma, yerel geleneklere ve göreneklere saygı göstermeyi gerektirir. Temel değerler olarak benimsediğimiz iş etiği, tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızın davranış standartlarını belirlerken, dürüstlük ve bütünlük çerçevesinde faaliyet göstermemizde bize rehberlik eder.

Risk Yönetimi

Kurumsal risk yönetim anlayışımız, stratejik, finansal, operasyonel ve uyum risklerinin erken tespitini kapsar ve sürdürülebilirlik için karşı önlemler alır. Riskleri belirler, etkilerini ve olasılıklarını değerlendirir ve ilgili tepkileri ve kontrolleri belirleriz. Riskler, operasyonel, finansal, uyum ve strateji başlıkları altında değerlendirilir.